Конкурси

Loading...

Loading...

ОШ''Радоје Домановић''

Партизански пут 3

В  р  а њ е

Број 751 од 16.10.2019

 

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2019

 

Основна школа''Радоје Домановић'' из Врања, обуставила је поступак јавне набавке мале вредности бр.1/2019 -  набавка екскурзија од 5. до 8. разреда, наставе у природи од 1. до 4. разреда и једнодневних излета од 1. до 4. разреда. Процењена вредност јавне набавке 4.999.900,оо динара. Понуде је доставило  четири понуђача и то ''Шкорпио турс'', ''Кавим Јединство'', ''Ласен турс'' и ''Г Т'''турс сви их Врања. Комисија је констатовала да су све понуде неприхвативе/неодговарајуће јер не испуњавају услове за доделу уговора из Конкурсне документације.

Поступак ће бити поново спроведен одмах по истеку рока за подношење захтева за заштиту законитости. 

 

Директор школе

Ненад Стефановић

Loading...

Loading...