ОШ''Радоје Домановић''

Партизански пут 3

В  р  а њ е

Број 751 од 16.10.2019

 

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2019

 

Основна школа''Радоје Домановић'' из Врања, обуставила је поступак јавне набавке мале вредности бр.1/2019 -  набавка екскурзија од 5. до 8. разреда, наставе у природи од 1. до 4. разреда и једнодневних излета од 1. до 4. разреда. Процењена вредност јавне набавке 4.999.900,оо динара. Понуде је доставило  четири понуђача и то ''Шкорпио турс'', ''Кавим Јединство'', ''Ласен турс'' и ''Г Т'''турс сви их Врања. Комисија је констатовала да су све понуде неприхвативе/неодговарајуће јер не испуњавају услове за доделу уговора из Конкурсне документације.

Поступак ће бити поново спроведен одмах по истеку рока за подношење захтева за заштиту законитости. 

 

Директор школе

Ненад Стефановић