Позив и конкурсна документација за реализацију екскурзија, наставе у природи и једнодневног излета за школску 2019/20. годину могу се преузети са портала јавних набавки на следећем линку: Портал јавних набавки